KLACHTEN

Wij werken met uiterste zorg aan uw gebit, maar het kan onverhoopt voorkomen dat u klachten ervaart. We lichten hieronder een aantal zaken toe, maar schroomt u vooral niet om contact met ons op te nemen als u klachten ervaart.

ONT

Tandprothetici die bij de ONT zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de gedragsregels voor tandprothetici.

Voor goede zorg en voorlichting bent u bij een ONT-tandprotheticus dan ook aan het juiste adres. De ONT-tandprotheticus is de expert voor het aanmeten en vervaardigen van protheses die uit de mond te nemen zijn. Hij oefent een wettelijk erkend beroep uit en heeft zowel de nieuwste technische als medische kennis.

De patiënt staat bij de ONT-tandprotheticus op de eerste plaats, maar toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen.

BENT U ONTEVREDEN OF HEEFT U EEN KLACHT?

Indien u ontevreden bent of een klacht wilt indienen, dan is het van belang dat u dit eerst met uw behandelend tandprotheticus bespreekt. Wellicht kunt u samen toch tot een oplossing komen. Indien dit niet lukt, zal de tandprotheticus u doorverwijzen naar de ONT-klachtenregeling.

NOG STEEDS ONTEVREDEN NA HET GESPREK?

Maak gebruik van de ONT-klachtenregeling en meld uw klacht bij de klachtenfunctionaris, een onafhankelijke bemiddelaar. De ONT-klachtenregeling wordt gefaciliteerd door ONT-tandprothetici en is gratis voor patiënten. De klacht wordt in behandeling genomen door een klachtenfunctionaris.

Dit is een onafhankelijke bemiddelaar die de persoon die de klacht indient op diens verzoek bijstaat, advies geeft over indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling.

De klachtenfunctionaris is neutraal en streeft ernaar de klacht tussen partijen op te lossen. Hij handelt naar eigen inzicht, is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de tandprotheticus. De klachtenfunctionaris gaat volgens een vaste procedure en op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier om met alle gegevens met betrekking tot uw klacht.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?